Contestación de la FBME a las críticas vertidas sobre ésta por parte de los antiguos organizadores de la Ultratrail Serra de Tramuntana

COMUNICAT DE LA FEDERACIÓ BALEAR DE MUNTANYA I ESCALADA

Davant els esdeveniments que darrerament s’han produït al voltant de les curses per muntanya i les problemàtiques que han motivat molts de comentaris a les xarxes socials i, davant la presentació d’una activitat sense cap supervisió ni institucional, ni federativa (Tramuntanatrail), l’FBME vol manifestar el següent: 

Les curses i altres competicions que es fan a l’entorn natural de la muntanya són competència exclusive d’aquesta Federació i, a tal efecte, l’FBME disposa d’una reglamentació i de diferents controls per assegurar que aquestes proves esportives es fan correctament pel que fa als valors que sempre han acompanyat aquesta entitat, que són els següents:

• El respecte per la natura, l’entorn i tota la normativa que en preveu, promou i promulga la conservació.

• El compromís cap a la protecció del medi, la seva identitat i el seu ús responsable com a principal valor natural de la nostra comunitat.

• La promoció dels esports de muntanya en les seves diferents modalitats casino bonus, procurant que els esportistes federats entenguin i respectin els valors de conservació i respecte cap el medi on es desenvolupen, allunyant-se de les concepcions consumistes i depredadores.

• La difusió entre els esportistes, per sobre de l’esperit estrictament competitiu, de valors com el respecte, el joc net, la solidaritat, la participació i el gaudi d’activitats competitives i alhora respectuoses amb l’entorn i amb tots els participants.

• L’organització, respectant la normativa vigent, de diferents lligues i competicions conformes als valors propis d’una federació i un esport que es desenvolupa en un entorn tan preuat com és la nostra natura.

• El gran augment de participants en les diferents modalitats de curses per muntanya ha provocat una gran afluència d’esportistes nous en la nostra federació que entrenen i competeixen dins l’entorn natural de muntanya, transitant per diferents camins i propietats i convivint amb altres esportistes i col·lectius com els senderistes, excursionistes i caçadors. Aquest fet ha repercutit en molts d’elements derivats de l’augment de l’afluència de gent dins la Serra de Tramuntana i que fan que sigui necessari:

• Reglamentar i consensuar amb les administracions mediambientals els usos esportius i competitius dins les zones protegides.

• Reglamentar l’ús del territori amb la finalitat d’assegurar-ne la preservació i evitar la conflictivitat amb els altres col·lectius presents de manera immediata (propietaris, caçadors i altres esportistes).

• Organitzar diferents competicions o supervisar les organitzades per tercers, perquè els esportistes puguin fer-les amb garanties i amb conformitat als reglaments i normatives existents, treballant harmònicament amb les diferents direccions generals, conselleries i autoritats.

• En la mesura del possible, consensuar que els interessos de les empreses privades no entrin en conflicte amb els valors propis de les activitats a la natura.

• Després de diferents edicions on una empresa privada ha organitzat l’ultratrail apostant per un model de creixement sense límits, amb un traçat amb constants trams per dins propietats privades i desvirtuant una activitat que abans feien els excursionistes caminant i corrent sense caràcter competitiu, on participaven amics sense cap altra motivació que fer una activitat singular, el resultat ha estat que els organitzadors han renunciat a fer la prova. Atès que als organitzadors no els va interessar la proposta de participants que va fer la Direcció General de Medi Ambient, que s’han generat conflictes amb els propietaris a causa de la participació massiva i a altres problemàtiques de caire intern, l’FBME ha proposat coordinar l’organització d’una travessa de la Serra de Tramuntana amb el format de cursa, amb els clubs de muntanya, des dels valors que vol promoure la federació i amb els compromisos següents:

• Treballar de manera coordinada amb la Direcció General de Medi Ambient i la Direcció General d’Esports i el Consell Insular de Mallorca, entitats que vetllam per l’objectiu comú de preservar el nostre entorn i el nostre esport.

• Racionalitzar el nombre de participants en la prova i reconduir les relacions amb els propietaris cercant un recorregut respectuós i adequat.

• Implicar els clubs de muntanya en l’organització de la prova i revertir els beneficis econòmics en aquests clubs, en la Federació i en el territori

. • Oferir als corredors de muntanya una prova esportiva, respectuosa i sostenible que permeti trobar el difícil equilibri entre l’activitat i el respecte per l’entorn, les institucions i tots els participants.

• Aquest fet ha desencadenat un seguit de desqualificacions i retrets de certs individus relacionats amb l’entorn de l’antiga organització de l’ultratrail i d’aquesta mateixa organització, d’atac a persones i entitats que treballen de conjuntament per oferir un nou model de prova, consensuat amb els clubs de muntanya i les diferents entitats i direccions generals del Govern balear i del Consell Insular de Mallorca. Respecte a aquest procedir deslleial i a l’organització paral·lela d’altres proves amb altres denominacions per mitjà d’altres federacions o de manera oberta sobre plataformes d’Internet sense autoritzacions ni permisos (ni públics ni privats), l’FBME vol manifestar que:

• Aquesta Federació no entrarà en el joc de desqualificacions personals ni comentaris a les xarxes socials, clarament motivades per la voluntat de manipular l’opinió pública a favor d’interessos particulars.

• L’FBME en cap cas ha fet comentaris públics, ni en les xarxes, que hagin pogut motivar aquestes actituds i comportaments deslleials i poc honests.

• La Federació vol difondre els valors que li són propis i conscienciar els esportistes que aquestes actituds i comportaments, a més de fer malbé al nostre esport, compliquen cada vegada més tant l’organització com la realització de proves amb les autoritzacions i permisos pertinents.

• El desgast i el descrèdit promoguts des dels interessos particulars cap a l’FBME i les diferents institucions provoquen un efecte rebot que fa augmentar cada cop més la complexitat i el control sobre les activitats.

• Aquest grup de persones hauria de revisar les seves actituds i valors, entendre que l’enfrontament i el joc brut com a valor no són els motors de motivació ni dels clubs ni de la Federació, i que aquests seguiran treballant per poder oferir un model sostenible i integrador que asseguri el futur d’aquest esport, malgrat els entrebancs creats

Per tot això, l’FBME considera oportú explicar als esportistes el seu punt de vista, perquè puguin contrastar les afirmacions fetes a les xarxes de manera totalment infundada i tendenciosa.

El president de l’FBME i la Direcció Tècnica

Ciutat de Mallorca, 15 de març de 2016